Giới thiệu chương trình đào tạo ĐH Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao)

Giới thiệu chương trình đào tạo ĐH Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao)

1. Giới thiệu chung

Hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, sự vận hành của các nền kinh tế trên thế giới rất cần những nhà quản trị kinh doanh giỏi. Chính vì vậy, đào tạo nhân lực ngành Quản trị kinh doanh chất lượng cao luôn được chú trọng ở bất kỳ quốc gia nào, trong đó có Việt Nam.

Tốc độ tăng trưởng ổn định của nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây chính là nền tảng đầu tiên làm nên sức hút của nhóm ngành kinh doanh nói chung và Quản trị kinh doanh nói riêng. Thêm vào đó, việc Việt Nam ký kết các Hiệp định song phương và tham gia vào các liên kết kinh tế khu vực và thế giới như: AEC, APEC, WTO. đã tạo ra thị trường lao động rộng lớn cả trong và ngoài nước, mở ra nhiều triển vọng cho nguồn nhân lực ngành Quản trị kinh doanh chất lượng cao. Hiện tại, Việt Nam có trên 600.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó, có gần 15.000 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Cơ hội làm việc cho một tập đoàn nước ngoài, thử thách bản thân trong môi trường chuyên nghiệp đầy tính cạnh tranh và tất nhiên là những khoản đãi ngộ hấp dẫn cũng làm nên sức hút mạnh mẽ của ngành Quản trị kinh doanh chất lượng cao.

Với mục tiêu cung cấp cho thị trường lao động đội ngũ nhân lực chất lượng cao, có năng lực làm việc trong môi trường quốc tế, chương trình cử nhân Quản trị kinh doanh chất lượng cao của đại học Công nghiệp Hà Nội được xây dựng theo hướng hiện đại, tiên tiến và đạt chuẩn theo thông tư 23 /2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học:

2. Chương trình đào tạo

Thiết kế trên các nguyên tắc chung mang tính quốc tế, đồng thời chú trọng áp dụng vào điều kiện cụ thể của nền kinh tế Việt Nam. Có 25% số tín chỉ các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành được dạy bằng tiếng Anh.

3. Môi trường học tập năng động, sáng tạo

Cơ sở vật chất hiện đại hàng đầu tại Việt Nam; 100% giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường đại học nước ngoài, có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ được đào tạo tại các quốc gia phát triển Pháp, Anh, Úc… trong đó có nhiều giảng viên là doanh nhân thành đạt.

4. Cơ hội trải nghiệm

Sinh viên được thực tế doanh nghiệp, được tự mình trải nghiệm các dự án, các hoạt động sản xuất kinh doanh để hình thành và phát huy tốt nhất các phẩm chất và năng lực của một nhà quản trị trong tương lai.

5. Cơ hội nghiên cứu và phát triển

Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển khả năng tự học, tự nghiên cứu, tự hoàn thiện bản thân để phát triển con đường sự nghiệp sau này.

Với sự năng lực được trang bị, sinh viên tốt nghiệp có nhiều cơ hội việc làm, phát triển nghề nghiệp, sự thăng tiến mạnh mẽ trong môi trường hội nhập quốc tế.

- Có thể tự mình khởi nghiệp kinh doanh;

- Giám đốc; Trợ lý giám đốc;

- Nhà quản trị cấp cao, cấp trung;

- Chuyên viên kinh doanh, Chuyên viên quản lý chất lượng và điều độ sản xuất, Chuyên viên hành chính nhân sự, Chuyên viên kế hoạch, Chuyên viên nghiên cứu và phát triển thị trường;

- Nghiên cứu viên và giảng viên về kinh tế và quản trị kinh doanh.

CAO THỊ THANH