Hội nghị Khoa học Haui lần thứ II (2018)

Thứ 7 (05/05/2018) tại Phòng hội thảo (Tầng 2 - A11), 6 bài báo khoa học được các tác giả đại diện cho 18 công trình nghiên cứu về kinh tế - xã hội trình bày bày trước Hội nghị.

Hoạt động nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học là một trong các nhiệm vụ cơ bản, quan trọng không thể thiếu của đội ngũ các nhà khoa học, giảng viên, học viên, sinh viên

Mục tiêu hoạt động nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học là: Tạo ra tri thức, công nghệ, giải pháp, sản phẩm mới; góp phần hình thành và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên, nghiên cứu viên, người học; nâng cao chất lượng đào tạo. Ứng dụng tri thức, công nghệ mới và tạo ra phương thức, giải pháp mới phục vụ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội.

Sau những kết quả đáng ghi nhận tại hội nghị khoa học Haui lần đầu tiên được tổ chức năm 2017, năm nay Hội nghị tiếp tục được triển khai nhằm từng bước thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên của nhà trường. Tại hội nghị của tiểu ban QLKD chúng ta sẽ tập trung trình bày những bài viết của các tác giả cũng như phần thảo luận về các vấn đề trong kinh doanh, quản trị nhân lực, tài chính ngân hàng & Marketing:

Stt

Tên bài

Tác giả

1

Vai trò của nhà trường trong quá trình đào tạo nhân lực lĩnh vực kinh doanh và quản lý đáp ứng chuẩn nghề nghiệp thời kỳ hội nhập: Nghiên cứu điển hình tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Nguyễn Anh Tuấn

Thân Thanh Sơn

Vũ Đình Khoa

2

Phát triển thang đo đạo đức của người bán hàng trong thương mại điện tử dưới góc nhìn của khách hàng tại Việt Nam

Thân Thanh Sơn

Ngô Văn Quang

3

Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nguyễn Thị Nguyệt Dung

Nguyễn Hữu Cung

4

Các yếu tố tác động tới lòng trung thành thương hiệu của người tiêu dùng đối với hàng may mặc Việt Nam, nghiên cứu định tính tại Miền Bắc Việt Nam

Đào Thị Hà Anh

5

Các yếu tố thực hiện thành công kiểm soát quá trình bằng thống kê trong các doanh nghiệp tại Việt Nam

Phạm Việt Dũng

Nguyễn Duy Chức

6

Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại các công ty tư vấn du học Nhật Bản trên địa bàn Hà Nội

Lê Thùy Hương

Lê Thu Hường

Hội nghị Khoa học Haui lần thứ II (2018)

Hội nghị Khoa học Haui lần thứ II (2018)

Hội nghị Khoa học Haui lần thứ II (2018)