Tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp Khóa 5 đợt 1

Trung tâm Đào tạo Sau đại học thông báo Tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp dành cho các học viên Khóa 5 đợt 1 (2015-2017) và các học viên chưa hoàn thành luận văn của các khóa trở về trước được biết để thực hiện theo đúng kế hoạch.

Thông tin chi tiết: tải về tại đây

Trân trọng thông báo./.

Tin tiêu điểm