Kế hoạch học tập các lớp cao học học kỳ 1 của các lớp cao học Khóa 6 đợt 1

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Kế hoạch học tập của các lớp cao học Khóa 6 đợt 1 (2016-2018)

Tải về kế hoạch học tập: tại đây

Trân trọng thông báo./.

Tin tiêu điểm