Kế hoạch học tập học kỳ tiếp theo các lớp Cao học Khóa 6 đợt 1&2

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Kế hoạch giảng dạy và học tập của các lớp cao học khóa 6 đợt 1 & 2 học kỳ tiếp theo.

Tải về: Kế hoạch học tập K6 Đ1-2

Trân trọng thông báo./.

Tin tiêu điểm