Thời khóa biểu Học phần Tiến sĩ lớp Nghiên cứu sinh ngành Kỹ thuật Cơ khí khóa 1&2 (năm 2015&2016)

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Thời khóa biểu giảng dạy và học tập các Học phần Tiến sĩ của lớp Nghiên cứu sinh ngành Kỹ thuật Cơ khí khóa 1 và 2 (năm 2015 và 2016).

Tải về: Thời khóa biểu Học phần Tiến sĩ - NCS K1&K2

Trân trọng thông báo./.

Tin tiêu điểm