Kế hoạch Tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn Thạc sĩ cho học viên các lớp Cao học Khóa 5 đợt 2 (2015-2017)

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Kế hoạch Tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn Thạc sĩ cho học viên các lớp cao học khóa 5 đợt 2.

Tải về: Kế hoạch Thẩm định Đề cương Luân văn

Trân trọng./.

Tin tiêu điểm