Tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ khoá 7 đợt 1 (2017-2019).

Thực hiện Kế hoạch của Nhà trường, từ ngày 13/8/2018 đến ngày 18/8/2018 Trung tâm đào tạo Sau đại học đã tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ cho 121 học viên Cao học thuộc 8 chuyên ngành đào tạo (Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ thuật Cơ khí động lực; Kỹ thuật Điện; Kỹ thuật Hoá học; Kỹ thuật Điện tử; Hệ thống thông tin; Kế toán; Quản trị Kinh doanh). Tham dự các tiểu ban chuyên môn có các GS; PGS và các tiến sĩ trong trường cùng các nhà khoa học ngoài trường.

Xác định được tầm quan trọng và mục đích ý nghĩa của việc thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ, các học viên cao học cùng với người hướng dẫn đã xây dựng đề cương luận văn thạc sĩ nghiên túc, khoa học, đủ hàm lượng theo đúng quy định. Các buổi làm việc thẳng thắn cởi mở giữa các nhà khoa học với học viên, giúp các học viên chỉnh sửa đề cương phù hợp với chuyên ngành có tính khoa học và tính thực tiễn đáp ứng được yêu cầu luận văn thạc sĩ. Học viên sẽ chỉnh sửa và hoàn thiện đề cương theo góp ý của tiểu ban chuyên môn và nộp cho Trung tâm đào tạo sau đại học trong vòng 2 tuần tính từ ngày tổ chức thẩm định đánh giá đề cương.

Thông qua việc thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ, chắc chắn rằng chất lượng luận văn thạc sĩ nói riêng và chất lượng đào tạo sau đại học nói chung ngày được nâng cao, đó cũng là mục tiêu đào tạo của nhà trường đáp ứng vận hành đào tạo chuẩn Quốc gia và Khu vục.