Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2018 liên quân Khoa Công nghệ thông tin và Trung tâm đào tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Hưởng ứng phát động của Ban chấp hành Công đoàn nhà trường, hướng tới chào mừng 120 năm ngày truyền thống nhà trường, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày nhà Giáo Việt Nam 20/11 và các ngày kỷ niệm lớn của Đất nước về việc Tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2018. Đội nghệ thuật quần chúng liên quân của hai đơn vị Khoa Công nghệ thông tin và Trung tâm đào tạo Sau đại học đã lên kế hoạch tập luyện, với sự tham gia của đông đảo tập thể Lãnh đạo, Cán bộ, giảng viên và Sinh viên.

Thành quả của sự luyện tập hăng say đó là đêm chung khảo 1 ngày 16/10/2018, đội nghệ thuật quần chúng liên quân Khoa Công nghệ thông tin và Trung tâm đào tạo sau đại học đã được Ban tổ chức, Ban giám khảo đánh giá cao và được đông đảo Quý vị đại biểu, quý thầy cô, các bạn Sinh viên học viên Cao học và khán giả quý mền cổ vũ nhiệt tình. Hội diễn đã góp phần vào những hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng 120 năm ngày truyền thống nhà trường, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong đơn vị nói riêng và trong toàn trường nói chung.

Có thể lời ca chưa hay, điệu múa chưa dẻo, nhưng chắc chắn rằng, thông qua hội diễn nghệ thuật quần chúng này, đã làm giàu thêm đời sống tinh thần, tăng cường mối đoàn kết, củng cố niềm tin vào sự phát triển của Nhà trường.

Chúc hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2018 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành công tốt đẹp, chúc tập thể CB, GV và HS-SV hạnh phúc, thành công, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ngày càng phát triển.

Một số hình ảnh về đêm chung khảo 1 của đội nghệ thuật quần chúng.

Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2018 liên quân Khoa Công nghệ thông tin và Trung tâm đào tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Hợp xướng, Dòng máu Lạc Hồng, Tập thể CB, GV, HS-SV khoa CNTT và TT SĐH

Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2018 liên quân Khoa Công nghệ thông tin và Trung tâm đào tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2018 liên quân Khoa Công nghệ thông tin và Trung tâm đào tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2018 liên quân Khoa Công nghệ thông tin và Trung tâm đào tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Song ca Việt Nam quê hương tôi, Đức Lưu - Thanh Hồng, Giảng viên khoa CNTT

Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2018 liên quân Khoa Công nghệ thông tin và Trung tâm đào tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2018 liên quân Khoa Công nghệ thông tin và Trung tâm đào tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Đơn ca Câu đợi câu chờ, thể hiện Hồng Nhung, giảng viên CNTT

Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2018 liên quân Khoa Công nghệ thông tin và Trung tâm đào tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2018 liên quân Khoa Công nghệ thông tin và Trung tâm đào tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2018 liên quân Khoa Công nghệ thông tin và Trung tâm đào tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Tiết mục múa

Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2018 liên quân Khoa Công nghệ thông tin và Trung tâm đào tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Tiết mục thời trang CNTT với CM 4.0

Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2018 liên quân Khoa Công nghệ thông tin và Trung tâm đào tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.