Kế hoạch nghỉ tết Nguyên đán - Kỷ Hợi 2019.

Kế hoạch nghỉ tết Nguyên đán - Kỷ Hợi 2019.

Thực hiện kế hoạch của Nhà trường về việc nghỉ tết Nguyên đán - Kỷ Hợi 2019. Trung tâm đào tạo Sau đại học triển khai một số nội dung đến các học viên cao học các khóa, như sau:

1.CBGV nghỉ lễ theo kế hoạch chung của Nhà trường từ ngày 30/01/2019 đến hết ngày 12/02/2019;

2. Học viên các lớp cao học sẽ bắt đầu học tập từ ngày 24/02/2019;

3.Học viên các lớp cao học khóa 7 đợt 2 hoàn thiện đề cương luận văn thạc sĩ theo ý kiến đóng góp của Tiểu ban chuyên môn cùng Người hướng dẫn khoa học và nộp quyển gốc đề cương luận văn cho Cán bộ quản lý trước ngày 22/02/2019;

4.Học viên các lớp cao học khóa 7 đợt 1 chuẩn bị hoàn thiện luận văn thạc sĩ, các khoa chuyên môn sẽ tiến hành kiểm tra nội dung trước khi bảo vệ;

5.Mọi vấn đề phát sinh và thắc mắc học viên vui lòng liên hệ với cán bộ quản lý các lớp.

Chúc các học viên và gia đình đón tết cổ truyền Sức khỏe dồi dào;Hạnh phúc trong cuộc sống; Thành công trong công việc; An toàn và tiết kiệm.