Trao quyết định thành lập 02 tổ chuyên môn cho Trung tâm Thông tin Thư viện

Ngày 16/05/2019, Trung tâm Thông tin Thư viện đón nhận quyết định của Hiệu trưởng Nhà trường về việc thành lập 02 tổ chuyên môn: Tổ “Xử lý tài liệu” và Tổ “Dịch vụ thông tin”. Đồng chí Trần Thị Anh Đào Phó Giám đốc Trung tâm được giao nhiệm vụ kiêm Tổ trưởng Tổ Dịch vụ thông tin; Đồng chí Nguyễn Minh Tân Phó Giám đốc Trung tâm được giao nhiệm vụ kiêm Tổ trưởng Tổ Xử lý tài liệu

Xem thêm