BAN HÀNH CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Hiệu trưởng nhà trường đã ký ban hành một số chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên. Xin trân trọng giới thiệu tới cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên nhà trường để thực hiện.

BAN HÀNH CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Hiệu trưởng nhà trường đã ký ban hành một số chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên. Xin trân trọng giới thiệu tới cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên nhà trường để thực hiện.

BAN HÀNH CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN

1. Quy định về chính sách miễn giảm học phí đối với sinh viên: tải về tại đây

2. Chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên: tải về tại đây

3. Chính sách hỗ trợ học tập đối với sinh viên: tải về tại đây

4. Chính sách nội trú đối với sinh viên: tải về tại đây

Tin tiêu điểm