Lịch thực hành khoa Công nghệ ô tô tuần 29 (từ 04/03-10/03/2019)

Thông báo lịch thực hành của các lớp tại T4A10 tuần 29 từ 04/03 đến 10/03/2019 cụ thể như sau.

Chi tiết trong file đính kèm: tải về tại đây