Quyết định giao nhiệm vụ NCKH sinh viên năm học 2017-2018

Quyết định về việc giao nhiệm vụ NCKH cho sinh viên năm học 2017-2018 đã được Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt

Khoa Điện tử được duyệt 6 đề tài/120 đề tài cấp trường được duyệt trong năm học này.

Nội dung chi tiết tải về tại đây