Tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp các lớp cao học khóa 5 đợt 2

Trung tâm Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp của các lớp cao học khóa 5 đợt 2.

Tải về: Tiến độ Luận văn Khóa 5 đợt 2

Trân trọng thông báo./.

Tin tiêu điểm