Kế hoạch học tập học kỳ 2, 3 các lớp Cao học Khóa 5 và Khóa 6 đợt 1

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Kế hoạch giảng dạy và học tập của các lớp cao học:

1. Các lớp cao học Khóa 5 đợt 1&2 (2015-2017) - học kỳ 3

2. Các lớp cao học Khóa 6 đợt 1 (2016-2018) - học kỳ 2

Tải về kế hoạch học tập: tại đây

Trân trọng thông báo./.

Tin tiêu điểm