Tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học khóa 7 đợt 2.

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-ĐHCN ngày 07/01/2019 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, v/v tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ khóa 7 đợt 2. Từ ngày 12 đến 25/01/2019, Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với các khoa chuyên môn tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ cho 08 ngành đào tạo, bao gồm: Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật cơ khí động lực; Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật điện; Kỹ thuật hóa học; Hệ thống thông tin; Kế toán; Quản trị kinh doanh.

Với mục tiêu, giúp cho các học viên hoàn thiện đề cương luận văn thạc sĩ và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, các nội dung: Đảm bảo tên đề tài phù hợp ngành đào tạo; Tránh sao chép cơ học; Đảm bảo nội dung phản ánh đúng tên đề tài; Gợi mở các hướng tham khảo của các công trình đã công bố; Bổ sung làm phong phú thêm nội dung luận văn; Làm cô đọng, gọt giũa các câu từ cũng như bố cục luận văn.

Các nhà khoa học đã tận tình hướng dẫn, góp ý cho các học viên về định hướng nghiên cứu cũng như dự định kết quả đạt được của luận văn thạc sĩ. Học viên xác định tầm quan trọng của việc thẩm định đề cương luận văn thạc sĩ nên đã cùng với người hướng dẫn khoa học xây dựng đề cương luận văn thạc sĩ đạt được nội dung và hình thức theo yêu cầu.

Học viên sẽ hoàn thành đề cương luận văn thạc sĩ theo ý kiến đóng góp của tiểu ban chuyên môn và người hướng dẫn khoa học, nộp quyển đề cương hoàn thiện cho Trung tâm đào tạo Sau đại học trong vòng 02 tuần theo giờ làm việc.

Chúc các học viên hoàn thành đề cương luận văn, thực hiện tốt luận văn thạc sĩ, bảo vệ luận văn đúng kỳ hạn và đạt kết quả cao ./.

Một số hình ảnh buổi thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ khóa 7 đợt 2 ( 2017-2019)

Ngành đào tạo: Kỹ thuật cơ khí

Tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học khóa 7 đợt 2.

Ngành đào tạo: Kỹ thuật điện

Tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học khóa 7 đợt 2.

Ngành Kỹ thuật Hoá học

Tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học khóa 7 đợt 2.