Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng, Kế hoạch số 194/KH/ĐU ngày 30/6/2022 của Đảng ủy Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, từ ngày 11/8/2022 các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, quyết tâm xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, đại hội các chi bộ được tổ chức trang trọng, phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, của chi bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và người học trong toàn Đảng bộ.

Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2022 - 2025PGS.TS.Trần Đức Quý - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường dự và chỉ đạo tại đại hội chi bộ Trường Ngoại ngữ - Du lịch

Tại đại hội, các chi bộ đã đã thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Các báo cáo chính trị trình tại đại hội đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước, đồng thời thẳng thẳn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới phù hợp với thực tế của đơn vị trên tất cả các mặt như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của chi bộ; phối hợp lãnh đạo xây dựng đơn vị, các đoàn thể chính trị-xã hội; công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2022 - 2025Chi bộ phòng Tổ chức Hành chính thực hiên nghi lễ chào cờ

Với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung, dân chủ và đúng quy định, đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo chi bộ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại đại hội. Đại hội đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và người học thuộc đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của chi bộ, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đề ra.

Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2022 - 2025Các đảng viên Chi bộ Trường Ngoại ngữ - Du lịch thực hiện công tác bầu cử tại Đại hội

Hiện nay, Đảng bộ nhà trường có hơn 700 đảng viên với 32 chi bộ. Theo kế hoạch, đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2025 tổ chức từ ngày 06/8/2022 đến 04/9/2022.

Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2022 - 2025PGS.TS.Trần Đức Quý - Bí thư, Hiệu trưởng nhà trường chúc mừng Chi ủy Chi bộ khoa Cơ khí nhiệm kỳ 2022 - 2025: Đ/c Hoàng Tiến Dũng - Bí thư, đ/c Nguyễn Anh Tú - Phó Bí thư, đ/c Hoàng Xuân Thịnh - Chi ủy viên

Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2022 - 2025PGS.TS.Lê Hồng Quân - Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng trường chúc mừng Chi ủy Chi bộ Trung tâm Thông tin Thư viện nhiệm kỳ 2022 - 2025: Đ/c Ngô Đức Vĩnh - Bí thư, đ/c Trần Thị Anh Đào - Phó Bí thư, đ/c Nguyễn Minh Tân - Chi ủy viên

Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2022 - 2025PGS.TS.Phạm Văn Bổng - Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng nhà trường chúc mừng Chi ủy Chi bộ Khoa học Công nghệ - Viện Công nghệ HaUI nhiệm kỳ 2022 - 2025: Đ/c Phạm Văn Đông - Bí thư, đ/c Phạm Đức Cường - Phó Bí thư, đ/c Vũ Minh Tân - Chi ủy viên

Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2022 - 2025TS.Kiều Xuân Thực - Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường chúc mừng Chi ủy Chi bộ Trung tâm Khảo thí nhiệm kỳ 2022 - 2025: Đ/c Trần Thị Duyên - Bí thư, đ/c Chu Khắc Trung - Phó Bí thư; đ/c Lê Minh Hoàng - Chi ủy viên

Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2022 - 2025TS.Nguyễn Văn Thiện - Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường chúc mừng Chi ủy Chi bộ Khoa Quản lý Kinh doanh nhiệm kỳ 2022 - 2025: Đ/c Vũ Đình Khoa - Bí thư, đ/c Nguyễn Thị Nguyệt Dung - Phó Bí thư, đ/c Hà Thành Công - Chi ủy viên

Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2022 - 2025Cấp ủy Chi bộ Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng nhiệm kỳ 2022 - 2025: Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương - Bí thư, đ/c Nguyễn Đức Minh - Phó Bí thư

Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2022 - 2025Chi ủy Chi bộ Phòng Đào tạo nhiệm kỳ 2022 - 2025: Đ/c Thân Thanh Sơn - Bí thư, đ/c Phạm Văn Thoan - Phó Bí thư, đ/c Nguyễn Viết Tuyến - Chi ủy viên

Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2022 - 2025Chi ủy Chi bộ Trường Ngoại ngữ - Du lịch nhiệm kỳ 2022 - 2025: Đ/c Hoàng Ngọc Tuệ - Bí thư, đ/c Trần Ngọc Đức - Phó Bí thư, đ/c Trương Thị Thanh Hoài, đ/c Cao Thị Thanh, đ/c Đinh Bích Thảo - Chi ủy viên

Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2022 - 2025Chi ủy Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin nhiệm kỳ 2022 - 2025: Đ/c Phan Đăng Hưng - Bí thư, đ/c Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư, đ/c Nguyễn Thị Thùy Hương - Chi ủy viên

Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2022 - 2025Chi ủy Chi bộ Khoa Điện nhiệm kỳ 2022 - 2025: Đ/c Phạm Văn Minh - Bí thư, đ/c Trịnh Trọng Chưởng - Phó Bí thư, đ/c Ninh Văn Nam - Chi ủy viên

Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2022 - 2025Chi ủy Chi bộ Trung tâm Đảm bảo chất lượng nhiệm kỳ 2022 - 2025: Đ/c Hoàng Anh - Bí thư, đ/c Hoàng Minh Tuấn - Phó Bí thư, đ/c Trịnh Thị Phương - Chi ủy viên

Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2022 - 2025Chi ủy Chi bộ Phòng Tài chính Kế toán nhiệm kỳ 2022 - 2025: Đ/c Nguyễn Thị Mai Lan - Bí thư, đ/c Trần Thị Kim Ngọc - Phó Bí thư, đ/c Nguyễn Thị Kim Dung- Chi ủy viên

Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2022 - 2025Chi ủy Chi bộ Khoa Công nghệ Thông tin nhiệm kỳ 2022 - 2025: Đ/c Đặng Trọng Hợp - Bí thư, đ/c Phạm Văn Hà - Phó Bí thư, đ/c Phạm Văn Hiệp - Chi ủy viên

Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2022 - 2025Chi ủy Chi bộ Trung tâm Hợp tác Quốc tế - Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2022 - 2025: Đ/c Nguyễn Văn Thành - Bí thư, đ/c Lê Việt Anh - Phó Bí thư, đ/c Trần Viết Hồi - Chi ủy viên

Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2022 - 2025Chi ủy Chi bộ Trung tâm Việt Nhật nhiệm kỳ 2022 - 2025: Đ/c Nguyễn Xuân Chung - Bí thư, đ/c Vũ Hữu Thích - Phó Bí thư, đ/c Nhật Tân - Chi ủy viên

Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2022 - 2025Chi ủy Chi bộ Khoa Công nghệ Ô tô nhiệm kỳ 2022 - 2025: Đ/c Nguyễn Anh Ngọc - Bí thư, đ/c Lê Đức Hiếu - Phó Bí thư, đ/c Nguyễn Quốc Khánh - Chi ủy viên

Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2022 - 2025Chi ủy Chi bộ TT. GD Quốc phòng - An ninh nhiệm kỳ 2022 - 2025: Đ/c Trần Xuân Kiên - Bí thư, đ/c Nguyễn Hoàng Dương - Phó Bí thư, đ/c Nguyễn Thị Thu Huyền - Chi ủy viên

Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2022 - 2025Chi ủy Chi bộ TT. Công nghệ Ô tô và Đào tạo lái xe nhiệm kỳ 2022 - 2025: Đ/c Nguyễn Tiến Hán - Bí thư, đ/c Nguyễn Anh Việt - Phó Bí thư, đ/c Vũ Minh Diễn - Chi ủy viên

Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2022 - 2025Chi ủy Chi bộ Phòng Tổ chức Hành chính nhiệm kỳ 2022 - 2025: Đ/c Nguyễn Văn Thiện - Bí thư, đ/c Nguyễn Đồng Anh Xuân - Phó Bí thư, đ/c Vũ Thị Thu Hiền - Chi ủy viên

Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2022 - 2025Chi ủy Chi bộ Công ty Letco nhiệm kỳ 2022 - 2025: Đ/c Nguyễn Quang Trung - Bí thư, đ/c Trần Thị Thu Hà - Phó Bí thư, đ/c Nguyễn Quang Vinh - Chi ủy viên

Chi ủy Chi bộ Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025: Đ/c Trần Phúc Hòa - Bí thư, đ/c Vũ Đức Hậu - Phó Bí thư, đ/c Đinh Bạt Giáp - Chi ủy viênChi ủy Chi bộ Khoa Điện tử nhiệm kỳ 2022 - 2025: Đ/c Hoàng Mạnh Kha - Bí thư, đ/c Bồ Quốc Bảo - Phó Bí thư, đ/c Đinh Thị Kim Phượng - Chi ủy viên

Chi ủy Chi bộ Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025: Đ/c Trần Phúc Hòa - Bí thư, đ/c Vũ Đức Hậu - Phó Bí thư, đ/c Đinh Bạt Giáp - Chi ủy viênChi ủy Chi bộ Khoa Kế toán Kiểm toán nhiệm kỳ 2022 - 2025: Đ/c Đặng Ngọc Hùng - Bí thư, đ/c Trương Thanh Hằng - Phó Bí thư, đ/c Nguyễn Thị Thanh Loan - Chi ủy viên

Chi ủy Chi bộ Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025: Đ/c Trần Phúc Hòa - Bí thư, đ/c Vũ Đức Hậu - Phó Bí thư, đ/c Đinh Bạt Giáp - Chi ủy viênChi ủy Chi bộ Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025: Đ/c Trần Phúc Hòa - Bí thư, đ/c Vũ Đức Hậu - Phó Bí thư, đ/c Đinh Bạt Giáp - Chi ủy viên

Chi ủy Chi bộ Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025: Đ/c Trần Phúc Hòa - Bí thư, đ/c Vũ Đức Hậu - Phó Bí thư, đ/c Đinh Bạt Giáp - Chi ủy viênChi ủy Chi bộ Trung tâm Cơ khí nhiệm kỳ 2022 - 2025: Đ/c Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư, đ/c Vũ Văn Duy - Phó Bí thư, đ/c Đặng Xuân Thao - Chi ủy viên

Chi ủy Chi bộ Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025: Đ/c Trần Phúc Hòa - Bí thư, đ/c Vũ Đức Hậu - Phó Bí thư, đ/c Đinh Bạt Giáp - Chi ủy viênChi ủy Chi bộ Khoa Công nghệ Hóa nhiệm kỳ 2022 - 2025: Đ/c Phạm Thị Mai Hương - Bí thư, đ/c Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư, đ/c Nguyễn Thế Hữu - Chi ủy viên

Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi ủy Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản nhiệm kỳ 2022 - 2025: Đ/c Lê Bá Phương - Bí thư, đ/c Nguyễn Quang Thành - Phó Bí thư, đ/c Lưu Thị Nhạn - Chi ủy viên

Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2022 - 2025Chi ủy Chi bộ Phòng Thanh tra giáo dục nhiệm kỳ 2022 - 2025: Đ/c Chúc Hoàng Nguyên - Bí thư, đ/c Nguyễn Đức Khôi - Phó Bí thư, đ/c Bùi Mạnh Tài - Chi ủy viên

Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2022 - 2025Chi ủy Chi bộ Khoa Công nghệ May và Thiết kế thời trang nhiệm kỳ 2022 - 2025: Đ/c Nguyễn Thị Lệ - Bí thư, đ/c Đinh Mai Hương - Phó Bí thư, đ/c Lưu Thị Tho - Chi ủy viên

Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2022 - 2025Chi ủy Chi bộ Phòng Công tác Sinh viên – Trạm Y tế nhiệm kỳ 2022 - 2025: Đ/c Trần Ngọc Khánh - Bí thư, đ/c Nguyễn Văn Lưới - Phó Bí thư, đ/c Nguyễn Đình Tiến - Chi ủy viên

Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2022 - 2025Chi ủy Chi bộ TT. Sau Đại học – Đào tạo thường xuyênnhiệm kỳ 2022 - 2025: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nga - Bí thư, đ/c Đinh Xuân Thành - Phó Bí thư, đ/c Hoàng Văn Quang - Chi ủy viên

Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2022 - 2025Chi ủy Chi bộ Phòng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2025: Đ/c Lê Văn Thái - Bí thư, đ/c Vũ Thái Giang - Phó Bí thư, đ/c Nguyễn Sỹ Hoàng - Chi ủy viên

Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi ủy Chi bộ Khoa Lý luận chính trị - Pháp luật nhiệm kỳ 2022 - 2025: Đ/c Vũ Thị Hồng Vân - Bí thư, đ/c Phùng Danh Cường - Phó Bí thư, đ/c Phạm Thị Thu Hương - Chi ủy viên

  • Thứ Hai, 07:00 29/08/2022

Tin tiêu điểm

Đoàn cán bộ Học viện Phát triển Giáo dục nghề CHDCND Lào thăm và làm việc với Trường

Đoàn cán bộ Học viện Phát triển Giáo dục nghề CHDCND Lào thăm và làm việc với Trường

Thứ Tư, 14:52 06/07/2022
Trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho nam sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2022 đi đào tạo Sỹ quan dự bị

Trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho nam sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2022 đi đào tạo Sỹ quan dự bị

Thứ Tư, 14:26 06/07/2022
Hội nghị Khoa học: Một số xu hướng mới về đào tạo, nghiên cứu trong kỹ thuật năng lượng, điện tử và tự động hóa

Hội nghị Khoa học: Một số xu hướng mới về đào tạo, nghiên cứu trong kỹ thuật năng lượng, điện tử và tự động hóa

Thứ Ba, 13:25 14/06/2022
[LIVESTREAM] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu nhóm ngành Điện, Điện tử

[LIVESTREAM] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu nhóm ngành Điện, Điện tử

Thứ Sáu, 19:15 03/06/2022
[LIVESTREAM] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu nhóm ngành Ngôn ngữ, Văn hóa, Du lịch & Khách sạn

[LIVESTREAM] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu nhóm ngành Ngôn ngữ, Văn hóa, Du lịch & Khách sạn

Thứ Năm, 19:20 02/06/2022

Các bài đã đăng

Hội nghị khoa học quốc gia về Năng lượng, Điện tử và Tự động hóa lần thứ nhất (EEA 2024)

Hội nghị khoa học quốc gia về Năng lượng, Điện tử và Tự động hóa lần thứ nhất (EEA 2024)

Thứ Sáu, 18:58 21/06/2024
Kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2024 theo các phương thức xét tuyển sớm

Kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2024 theo các phương thức xét tuyển sớm

Thứ Tư, 10:34 19/06/2024
Đại học Công nghiệp Hà Nội, đẩy mạnh đào tạo gắn với cơ hội việc làm cho sinh viên

Đại học Công nghiệp Hà Nội, đẩy mạnh đào tạo gắn với cơ hội việc làm cho sinh viên

Thứ Hai, 19:10 17/06/2024
Tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi số giữa Đại học Công nghiệp Hà Nội và Trường Đại học Thuỷ Lợi

Tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi số giữa Đại học Công nghiệp Hà Nội và Trường Đại học Thuỷ Lợi

Thứ Hai, 17:27 17/06/2024
Mãn nhãn với "show" thời trang tốt nghiệp của sinh viên Khoa Công nghệ May và Thiết kế thời trang

Mãn nhãn với "show" thời trang tốt nghiệp của sinh viên Khoa Công nghệ May và Thiết kế thời trang

Thứ Bảy, 15:25 15/06/2024
Tăng cường liên kết thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên

Tăng cường liên kết thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên

Thứ Năm, 18:19 25/08/2022
ĐHCNHN tham gia chương trình Quốc hội với cử tri, phát sóng trên VTV1

ĐHCNHN tham gia chương trình Quốc hội với cử tri, phát sóng trên VTV1

Thứ Hai, 22:28 22/08/2022
Nghiên cứu phương pháp học tăng cường ứng dụng cho bài toán định vị robot di động làm việc trong môi trường không xác định

Nghiên cứu phương pháp học tăng cường ứng dụng cho bài toán định vị robot di động làm việc trong môi trường không xác định

Thứ Hai, 13:20 22/08/2022
Bộ GDĐT ra Chỉ thị về 12 nhiệm vụ trọng tâm năm học mới 2022-2023

Bộ GDĐT ra Chỉ thị về 12 nhiệm vụ trọng tâm năm học mới 2022-2023

Thứ Sáu, 16:45 19/08/2022
Trao tặng Cờ và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam

Trao tặng Cờ và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam

Thứ Năm, 16:28 18/08/2022