Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019

Công chức, viên chức, học viên, sinh viên được nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi (2019) từ thứ tư ngày 30/01/2019 đến hết thứ ba ngày 12/2/2019 (tức từ ngày 25/12 Mậu Tuất đến hết ngày 08/01 Kỷ Hợi).

Một số điểm cần lưu ý:

1. Ngày thứ 7, chủ nhật (ngày 26; 27/1/2019) các lớp vẫn học bình thường theo thời khóa biểu.

2. Thứ 2 ngày 28/1/2019 các lớp học theo lịch thay cho ngày 11/2/2019 và thứ 3 ngày 29/1/2019 các lớp học theo lịch thay cho ngày 12/2/2019 như thông báo đã triển khai.

3. Từ ngày 30/1/2019 đến hết ngày 12/2/2019 toàn bộ các lớp được nghỉ Tết Nguyên đán.

4. Từ thứ 3, ngày 13/2/2019 các lớp học bình thường theo thời khóa biểu.

Chi tiết Thông báo xin xem tại đây:

Tin tiêu điểm