Tổ chức đánh giá đề cương luận văn cao học cho học viên đợt 2 năm 2018

Thực hiện kế hoạch học tập và triển khai luận văn tốt nghiệp cho học viên cao học đợt 2 năm 2018, sáng ngày 25/01/2019, Hội đồng đánh giá đề cương luận văn Thạc sĩ khoa Cơ khí đã tổ chức đánh giá đề cương nghiên cứu cho 05 học viên học ngành Kỹ thuật Cơ khí.

Tham gia buổi đánh giá đề cương có các thành viên trong Hội đồng gồm: PGS.TS Phạm Văn Bổng - Phó Hiệu trưởng nhà trường- Chủ tịch hội đồng; TS. Hoàng Tiến Dũng - Phó Trưởng khoa Cơ khí- Ủy viên hội đồng; TS. Đỗ Đức Trung - Giảng viên khoa Cơ khí - Thư ký hội đồng.

Học viên cao học tham gia bảo vệ đề cương gồm có: KS. Nguyễn Đức Cường; KS. Quan Ngọc Cừ; KS. Nguyễn Trung Hiếu; KS. Trần Văn Huấn; KS. Kitikhammoune Sonepheth

Mở đầu buổi bảo vệ, PGS.TS Phạm Văn Bổng - Phó Hiệu trưởng nhà trường đánh giá cao sự chuẩn bị báo cáo đề cương của các học viên và hướng dẫn cách trình bày những nội dung quan trọng đề cương luận văn.

Tổ chức bảo vệ đề cương luận văn cao học cho học viên khoa Cơ khí đợt 2 năm 2018

Học viên Quan Ngọc Cừ trình bày đề cương luận văn

Tiếp theo lần lượt các học viên trình bày nội dung đề cương luận văn, đề cương nghiêu cứu của học viên sau khi trình bày nhận được nhiều ý kiến đóng góp nghiêm túc, thẳng thắn và tâm huyết của Hội đồng. Điều này thực sự cần thiết vì nó giúp cho học viên xác định nội dung, phạm vi và phương pháp nghiên cứu phù hợp để từ đó xây dựng được kế hoạch và khối lượng công việc cần thực hiện trong quá trình triển khai luận văn hợp lý, khoa học.