Báo cáo kết quả 06 tháng nghiên cứu sinh năm 2018

Sáng ngày 10/01/2019, Khoa Cơ khí tổ chức báo cáo kết quả 06 tháng nghiên cứu sinh năm 2018 tại phòng hội thảo tầng 3- A10. Tham dự buổi báo cáo có các nhà khoa học, giảng viên và nghiên cứu sinh tham dự.

Báo cáo kết quả 06 tháng nghiên cứu sinh năm 2018

Toàn cảnh buổi báo cáo 06 tháng kết quả nghiên cứu sinh

Mở đầu buổi báo cáo,TS. Nguyễn Văn Thiện - Trưởng khoa Cơ khí phát biểu về mục đích, ý nghĩa và thống nhất trình tự tiến hành buổi báo cáo.

Tại buổi báo cáo, 09 nghiên cứu sinh đã trình bày khái quát về báo cáo tổng thế về kết quả nghiên cứu của luận án, những vướng mắc, khó khăn gặp phải trong quá trình nghiên cứu nhằm xin ý kiến góp ý từ các nhà khoa học và giảng viên trong và ngoài khoa.

Báo cáo kết quả 06 tháng nghiên cứu sinh năm 2018

Nghiên cứu sinh Hoàng Văn Nam báo cáo 06 tháng kết quả nghiên cứu sinh

Cuối buổi báo cáo, TS. Nguyễn Văn Thiện tổng kết buổi báo cáo, đề nghị các nghiên cứu sinh tiếp thu ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, giảng viên, đại biểu tham dự buổi họp để tiếp tục triển khai thực hiện đề tài theo kế hoạch. Buổi báo cáo được thực hiện thành công và kết thúc lúc 16h30 chiều cùng ngày.