Bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2018 – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thực hiện Kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ của Nhà trường, ngày 23/10/2018 Trung tâm đào tạo Sau đại học cùng Khoa Kế toán – Kiểm toán đã tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán cho các Học viên Cao học - Khóa 6 đợt 2 (2016-2018).

Tham gia đánh giá luận văn thạc sĩ có các nhà khoa học Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và các khoa khoa học đến từ các Viện NC, Học viện và các Trường đại học trên địa bàn thủ đô.

Hội đồng đánh giá rất cao chất lượng luận văn thạc sĩ về đóng góp khoa học và ý nghĩa thực tiễn, các đề tài luận văn xuất phát từ các yêu cầu thực tiễn của các Cơ quan trên địa bàn Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.

Học viên phấn khởi khi được hội đồng đánh giá khách quan chính xác và lĩnh hội các ý kiến của các nhà khoa học, không chỉ dừng lại ở luận văn mà đã đưa vào ứng dụng trong thực tiễn. Điểm đánh giá luận văn xứng đáng với sự nghiêm túc học tập và nghiên cứa của học viên trong gần hai năm tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Chúc các HV tiếp tục mang các kiến thức được đào tạo tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội áp dụng vào thực tiễn và tiếp tục học tập nâng cao trình độ. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội luôn đồng hành cùng các học viên.

Lịch bảo vệ luận văn tiếp theo: Ngày 26/10/2018 Chuyên ngành KT Cơ khí động lực; ngày 27/10/2018 Hội đồng 1 chuyên ngành KT Cơ khí; ngày 30/10/2018 hội đồng 2 &3 Chuyên ngành KT Cơ khí và Chuyên ngành Kế toán.

Một số hình ảnh về buổi bảo vệ:

Bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2018 – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2018 – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2018 – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2018 – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2018 – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2018 – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2018 – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội