Thời khóa biểu Tuần sinh hoạt công dân (24/08 - 01/09/2018) - Sinh viên Đại học Khóa 13

Nâng cao nhận thức của sinh viên về Nhà trường, Khoa, ngành đào tạo; để Tân sinh viên có thể thích nghi nhanh nhất với cuộc sống sinh viên, và thành công trên con đường học vấn. Nhà tường tổ chức tuần sinh hoạt công dân đối với sinh viên Đại học - Khóa 13 (2018 - 2022).

Nội dung chính của tuần sinh hoạt công dân gồm:

- Truyền thống lịch sử, tầm nhìn và sứ mạng của Nhà trường;

- Đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội tại Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội;

- Hệ thống đại học điện tử phục vụ dạy và học của Nhà trường;

- Giới thiệu về khoa Quản lý kinh doanh; ngành đào tạo;

- Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ;

- Khám sức khỏe;

- Sinh hoạt lớp, tổ chức lớp học;

- Kiểm tra tiếng Anh để sắp xếp lớp cho phù hợp với năng lực sinh viên.

Chi tiết tuần sinh hoạt công dân: Tải về tại đây