Giới thiệu chương trình đào tạo ĐH Quản trị văn phòng

Giới thiệu chương trình đào tạo ĐH Quản trị văn phòng

Hiện nay, nhu cầu nhân lực đối ngành quản trị văn phòng rất lớn. Trong giai đoạn 2015 - 2025, Hành chính - văn phòng là một trong những lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụngcao với trên 30.000 người/năm, đa số nhà tuyển dụng yêu cầu nhân viên hành chính - văn phòng có trình độ đại học.

Ngành Quản trị văn phòng trực thuộc khoa Quản lý kinh doanh là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học, cung ứng nguồn nhân lực Quản trị văn phòng chất lượng cao, chuyên nghiệp cho xã hội. Cử nhân ngành Quản trị văn phòng sẽ là động lực chính, gánh vác trọng trách thực hiện mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, văn phòng, hoạch định và hỗ trợ các tổ chức đoàn thể trong xã hội, góp phần triển khai hành chính điện tử tại các cơ quan, đơn vị.

Sinh viên tốt nghiệp có đầy đủ năng lực thực hiện hoạt động quản trị văn phòng trong các cơ quan, tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các tổ chức, cơ quan trong xã hội hiện đại:

- Nhận thức được các vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn nghiệp vụ trong công tác văn thư, lưu trữ, quản trị hành chính, văn phòng;

- Tổ chức và khai thác các tài liệu, lưu trữ khoa học, lập và quản lý hồ sơ và con dấu, soạn thảo các hợp đồng,…

- Phân tích và thiết kế, xây dựng các hệ thống thông tin văn phòng điện tử dựa trên môi trường mạng máy tính; Thiết kế các trang thông tin điện tử phục vụ công tác quản lý hồ sơ một cửa, quản lý hành chính điện tử, cải cách thủ tục hành chính, văn phòng và triển khai các hệ thống chính phủ điện tử;

- Thành thạo nghiệp vụ thư ký lễ tân văn phòng, các công việc về nhân sự, quản lý hệ thống thông tin;

- Có các kỹ năng mềm để làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp, công ty. Nhận thức và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng,phát triển năng lực cho người học:

Chương trình đào tạo: Tiên tiến và được cập nhật các chương trình đào tạo của các trường đại học hàng đầu trên thế giới.

Môi trường học tập năng động, sáng tạo: Cơ sở vật chất hiện đại hàng đầu tại Việt Nam; 100% giảng viên có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ được đào tạo tại các trường danh tiếng trong và ngoài nước… Đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ giảng viên giảng dạy Quản trị văn phòng dày dạn kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao và đạt được nhiều thành tích trên các mặt hoạt động.

Cơ hội trải nghiệm: Sinh viên được thực hành, trải nghiệm tại các cơ quan, doanh nghiệp nhằm phát huy tốt nhất phẩm chất và năng lực nghề nghiệp.

Cơ hội nghiên cứu và phát triển: Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học thường xuyên, phát triển khả năng tự hoàn thiện và phát triển trong khi học và sau khi tốt nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp có nhiều cơ hội việc làm, phát triển nghề nghiệp, có thể làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội từ trung ương đến các địa phương với các vị trí như:

- Cán bộ phụ trách, quản lý và điều hành các hoạt động văn phòng;

- Quản lý và phát triển nhân sự văn phòng;

- Thư ký tổng hợp, phụ trách công tác văn thư lưu trữ;

DƯƠNG ĐÌNH BẮC