Tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2018 chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học

Ngày 28/11/2018 thực hiện kế hoạch đào tạo của nhà trường, Trung tâm đào tạo sau đại học phối hợp với Khoa Công nghệ Hóa đã tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2018 chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học.

Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh gồm Trưởng tiểu ban PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng, Trưởng khoa Công nghệ Hóa, các ủy viên là các nhà khoa học trong trường và các nhà khoa học chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học đến từ các Viện nghiên cứu, Trường Đại học uy tín trên đại bàn Thành phố Hà Nội.Buổi xét tuyển nghiên cứu sinh thực hiện theo đúng quy trình thủ tục, Quy chế của Bộ giáo dục & Đào tạo và Quy định của Nhà trường, từ việc chấm hồ sơ và đánh giá đề cương dự định nghiên cứu của ứng viên dự tuyển. Các câu hỏi cũng như các trao đổi của các Thầy/Cô giúp người dự tuyển sáng tỏ hơn về đề cương nghiên cứu. Tiểu ban chuyên môn đã đánh giá tính cách, trí tuệ, sự rõ ràng về ý tưởng và khả năng trình bày về các mục tiêu, mong muốn đạt được và là tính khả thi của dự định nghiên cứu.Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2018 thành công tốt đẹp đánh dấu sự phát triển về đội ngũ giảng viên và uy tín khoa học của khoa Công nghệ Hóa nói riêng và mục tiêu đào tạo sau đại học nói chung của Nhà trường.Năm 2019 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tiếp tục tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ các chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ thuật Hóa học; Kế toán; Kỹ thuật Cơ khí động lực. Thời gian tuyển sinh tháng 5/2019 và tháng 10/2019.

Chúc nghiên cứu sinh nghiêm túc và nhiệt huyết trong nghiên cứu để đạt được kết quả. Chúc mục tiêu đào tạo sau đại học nói riêng và đào tạo nói chung của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ngày càng phát triển theo định hướng phát triển mà tập thể nhà trường đã đề ra ./.