Đường Trường Sơn – Con đường huyền thoại!

Tháng 1-1959, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15 (khóa II) đã đề ra đường lối đấu tranh vũ trang, tiến hành cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và tay sai, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Bộ Chính trị quyết định tổ chức tuyến giao liên vận tải quân sự Trường Sơn...

Xem thêm

Ý nghĩa lịch sử của đại thắng mùa Xuân năm 1975

11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử của dân tộc ta và dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới, đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, đưa đất nước cùng cả dân tộc hân hoan trong ngày hòa bình độc lập thống nhất hai miền Nam Bắc, non sông thu về một mối, là dấu mốc có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Xem thêm

Gặp mặt sinh viên khuyết tật nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam 18-4

Sáng ngày 18/4/2019, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt và tặng quà sinh viên khuyết tật nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam 18-4.

Xem thêm

Thông báo mở lớp học thay thế ĐA-KL tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2018-2019

Kính gửi các đơn vị thông báo số 21/TB-ĐHCN về việc mở, không mở các lớp học thay thế đồ án, khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên ĐH K10, CĐN-ĐH K12 trong học kỳ 2 năm học 2018-2019. Đề nghị các đơn vị phân công giáo viên giảng dạy các lớp được mở, thông báo cho GV, SV và gửi về phòng Đào tạo để triển khai thực hiện.

Xem thêm

Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019

Công chức, viên chức, học viên, sinh viên được nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi (2019) từ thứ tư ngày 30/01/2019 đến hết thứ ba ngày 12/2/2019 (tức từ ngày 25/12 Mậu Tuất đến hết ngày 08/01 Kỷ Hợi).

Xem thêm

Kiểm tra, rà soát thông tin cá nhân phục vụ xét tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2019

Kính đề nghị các Thầy/Cô giáo thông báo tới sinh viên các khóa: Đại học 5,6,7,8,9; Liên thông CĐ-ĐH 9,10; Liên thông CĐN - ĐH 9,10.... thực hiện kiểm tra, rà soát: Kết quả học tập của cá nhân; Các thông tin cá nhân để phục vụ xét tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2019.

Xem thêm

BAN HÀNH CÁC CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG, KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Hiệu trưởng nhà trường đã ký ban hành một số chính sách học bổng đối với sinh viên. Xin trân trọng giới thiệu để thực hiện.

Xem thêm

BAN HÀNH CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Hiệu trưởng nhà trường đã ký ban hành một số chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên. Xin trân trọng giới thiệu tới cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên nhà trường để thực hiện.

Xem thêm