Hội thảo lấy ý kiến về chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo - đào tạo trình độ thạc sĩ , ngành Công nghệ dệt, may.

Sáng ngày 24/3/2019 tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức hội thảo lấy ý kiến mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ – Ngành Công nghệ dệt, may- mã ngành 8540204.

Xem thêm

Tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh ngành Kế toán - đợt 1 năm 2019

Sáng ngày 15/3/2019 Tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với khoa Kế toán – Kiểm toán tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh ngành kế toán đợt 1 năm 2019.

Xem thêm

Tổ chức Lễ trao Bằng thạc sĩ lần 1 năm 2019 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Sáng ngày 10/3/2019 tại Hội trường tầng 3 nhà A11, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội long trọng tổ chức buổi Lễ trao bằng thạc sĩ lần 1 năm 2019 cho các học viên cao học khóa 6 (2016-2018).

Xem thêm