Tập san Sinh viên nghiên cứu khoa học số 5 - 2015

Tập san Sinh viên nghiên cứu khoa học số 5 - 2015
MỤC LỤC TẬP SAN SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
SỐ 5 - 2015

1

Nghiên cứu các phương thức tấn công và phòng thủ web server

Trg.3

Research and Practice of Defense Offensive Web Server

Lê Hoàng Anh

Abstract PDF

2

Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng người bạn ảo tương tác bằng giọng nói tiếng Việt

Trg.7

Research and Development of Virtual Friend - Vietnamese Interactive Voice Response Application

Nguyễn Mạnh Tiến, Đỗ Văn Bách,Nguyễn Thị Hồng,Bùi Thị Thanh Hương

Abstract PDF

3

Nghiên cứu thiết kế thiết bị dò đường dành cho người khiếm thị sử dụng cảm biến siêu âm

Trg.11

Research and Design of Navigation Device for Blind People Using Ultrasonic Sensors

Ngô Thế Ánh

Abstract PDF

4

Nghiên cứu một số phương pháp tấn công mạng và giảm thiểu thiệt hại do tấn công mạng gây ra

Trg.14

Some Research Methods to Minimize Network Attacks and Its Damages

Nguyễn Văn Tuân, Trịnh Khắc Tùng, Trần Công Tưởng

Abstract PDF

5

Nghiên cứu phép biến đổi Hilbert Huang (Hilbert Huang Transform) và cài đặt chương trình cho phép biến đổi Hilbert Huang

Trg.18

Research on Hilbert Huang Transform and Install the Program for This Algorithm

Bùi Văn Giang, Phạm Văn Trọng, Hoàng Văn Thắng

Abstract PDF

6

Nghiên cứu thiết kế thiết bị nghe nhạc số sử dụng vi điều khiển STM32

Trg.23

Research and Design of Digital Audioplayer Using STM32 Microcontroller

Trần Quốc Đạt

Abstract PDF

ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - ELECTRICS - ELECTRONICS

7

Thiết kế bộ điều khiển tốc độ mô tơ điện một chiều sử dụng logic mờ

Trg.27

Design of the Speed DC Motor Controller Uses Fuzzy Logic

Lê Thanh Tùng, Vũ Văn Mạnh, Vũ Văn Quang, Nguyễn Hải Sơn, Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Quyết Thắng

Abstract PDF

8

Nghiên cứu kỹ thuật định dạng và điều khiển búp sóng cho anten thông minh

Trg.32

Research on Beamforming for Smart Anntennas

Nguyễn Hữu Nam, Phạm Thị Nga, Đặng Thị Ngoan, Nguyễn Thị Tuyết

Abstract PDF

9

Thiết kế vi mạch số sử dụng ngôn ngữ mô tả phần cứng

Trg.36

Digital Circuit Design Using Hardware Description Language

Nguyễn Trọng Hiếu, Nguyễn Thị Ánh, Tuyết, Nguyễn Thị Việt Trinh, Trần Văn Thuấn, Vũ Văn Thắng

Abstract PDF

10

Nghiên cứu, thiết kế bộ điều khiển tiết kiệm năng lượng cho máy hàn hồ quang tay

Trg.40

Research and Design Energy Saving Control for Hand Arc Welding Machine

Ngô Tấn Phát, Hoàng Đức Uy, Nguyễn Minh Hiếu, Chu Quốc, Thông, Bùi Duy Trinh

Abstract PDF

CƠ KHÍ - MECHANICAL ENGNEERING

11

Nghiên cứu, chế tạo xe máy tiết kiệm nhiên liệu

Trg.43

Research Manufacture and Development of Eco Fuel-saving Motobike

Vũ Phương Nam, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Lưu

Abstract PDF

12

Tính toán thiết kế, mô phỏng máy làm móc nhôm phơi quần áo

Trg.47

Calculations Design, Simulations Machine Aluminum Clothes Hanger

Phạm Văn Chắn, Lương Văn Chung, Nguyễn Xuân Cung, Lê Văn Huấn

Abstract PDF

CÔNG NGHỆ HÓA - CHEMICAL TECHNOLOGY

13

Tổng hợp và thăm dò hoạt tính sinh học một số hợp chất arylsydnone

Trg.50

Synthesis and Investigation of the Biological Activity of Some Arylsydnone Compounds

Phạm Thị Lan, Đỗ Thị Ngọc

Abstract PDF

14

Xác định hàm lượng chì trong đất bằng phương pháp von-ampe hòa tan sử dụng điện cực cacbon biến tính bằng Bi2O3

Trg.54

Determination of Amount Lead in Soil by Stripping Voltammetry Method Using Bi2O3 Modified Carbon Electrode

Trần Thị Ninh Đa, Đinh Văn Hải, Nguyễn Văn Hải

Abstract PDF

15

Nghiên cứu chế tạo xúc tác quang hóa trên cơ sở sợi nano TiO2 ứng dụng trong xử lí các hợp chất hữu cơ khó phân hủy trong nước

Trg.58

Study of Photocatalyst TiO2 Fiber-based Applications in Handling of Organic Compounds in Water Persistent

Nguyễn Mạnh Linh, Hoàng Thị Thúy

Abstract PDF

16

Nghiên cứu quá trình hấp phụ As(V) trong nước bằng polyanilin biến tính với dịch chiết cây sim

Trg.63

Adsorption Process Stydies on the Remove of As(V) in Water Using Modified Polyaniline with Myrtle Extract

Khổng Thế Luân, Nguyễn Thị Huyền

Abstract PDF

17

Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa một số dẫn xuất chromene

Trg.68

Research about Synthesis and Transfer of Chromenes Derivatives

Hà Xuân Anh, Trần Thị Thùy

Abstract PDF

18

Phân lập cytochalasins 3 từ nấm Daldinia SP Việt Nam

Trg.71

Isolation Cytochalasins 3 from Mushrooms Daldinia SP in Vietnam

Lê Hương Ly, Tô Thị Thoa, Nguyễn Thế Nhiệm

Abstract PDF

19

Nghiên cứu biến tính xenluloza làm vật liệu hấp phụ ion kim loại nặng

Trg.75

Research about Modified Cellulose for Adsorbent Heavy Metal Ions

Phạm Thị Hà, Ngô Thị Thanh, Hường, Nguyễn Thị Tâm

Abstract PDF

20

Nghiên cứu biến tính bùn đỏ Tây Nguyên bằng kim loại hóa trị 2, hóa trị 4 làm vật liệu xử lí nước ngầm ô nhiễm flo

Trg.79

Study of Modification Tay Nguyen Red Mud with Metal Chemotherapy 2, Chemotherapy 4 Making Materials Handling Underground Water Pollution Flo

Nguyễn Thị Chung, Hoàng Thị Thanh Hồng, Ngô Thị Thanh Huyền, Đặng Thị Hồng

Abstract PDF

QUẢN LÝ KINH DOANH - BUSSINESS MANAGEMENT

21

Ảnh hưởng của việc sử dụng Internet đến kết quả học tập của sinh viên khối ngành kinh tế, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Trg.86

Effect of Using the Internet on Learning Outcomes of Economics-Majored Students at Hanoi University of Industry

Phạm Thị Thương, Đặng Đoàn Sang

Abstract PDF

22

Nghiên cứu ý định tham gia hoạt động sinh viên tình nguyện của SV trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Trg.90

Students’ Intentions to Participate Volunteer Activities at Hanoi University of Industry

Bùi Ngân Hải

Abstract PDF

23

Năng lực tiếng Anh của sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội: Thực trạng
và giải pháp

Trg.99

English Competence of Students at Hanoi University of Industry: Reality and Solutions

Tô Thị Thu, Nguyễn Phương Thảo

Abstract PDF

24

Các yếu tố ảnh hưởng đến phương pháp học tập của sinh viên năm thứ nhất ngành Tài chính Ngân hàng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Trg.104

Factors Affecting Learning Methods of First Year Students Majored in Financial Banking at Hanoi University of Industry

Nguyễn Thị Thảo

Abstract PDF

KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN - AUDITING - ACCOUNTING

25

Thực trạng việc làm và mức độ vận dụng kiến thức chuyên ngành của sinh viên tốt nghiệp đại học Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Trg.109

Employment Situation of Students Gradutated from Accounting and Auditing Faculty, Hanoi University of Industry and their Application of Specialized Knowledge

Hà Thị Thu, Mai Thị Hường, Phạm Thị Hồng

Abstract PDF

26

Nghiên cứu điều kiện ghi nhận doanh thu giữa hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam với chính sách thuế

Trg.115

A Research on Turnover Recognition Criteria Between Vietnam Accounting
Standards System and Tax Policy

Đỗ Thị Thùy Dương, Thân Hải Hà

Abstract PDF

27

Phát triển tăng cường kỹ năng mềm cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội để đáp ứng yêu cầu công việc sau khi tốt nghiệp

Trg.118

Improving Students’ Soft Skills at Hanoi University of Industry to Meet Job Requirements After Graduating

Nguyễn Tiến Mười, Dương Thị Thảo, Phạm Thị Vi, Trần Thị Lương, Vũ Thị Thảo

Abstract PDF

DU LỊCH - TOURISM

28

Giải pháp phát triển du lịch có trách nhiệm tại Vườn Quốc gia Ba Bể

Trg.126

Developing Responsible Tourism at Ba Be National Park

Dương Thị Hoa, Trần Văn Tiến

Abstract PDF

29

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ thuyết minh viên cho khách du lịch quốc tế tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội

Trg.131

Improving the Quality of On-Site Guides for International Tourists at the Temple of Literature, Hanoi

Nguyễn Thị Xuyến

Abstract PDF

30

Thực trạng và giải pháp thu hút khách du lịch đến với Thành Nhà Hồ

Trg.136

Current Situation and Solutions to Attract Tourists to the Nha Ho Citadel

Nguyễn Thị Quỳnh Chi, Dương Thị Hường, Phạm Thị Ly Ly, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Nguyệt

Abstract PDF

31

Thực trạng và biện pháp phát triển tiềm năng du lịch Chùa Hương Hà Nội

Trg.142

Current Situation and Potential Tourism Development of Chua Huong, Hanoi

Trần Thị Quỳnh Phương

Abstract PDF

32

Xây dựng một số tuyến điểm du lịch sinh thái hấp dẫn trên địa bàn Thủ đô Hà Nội

Trg.147

Building Ecotourism Attractions in Hanoi Capital

Hoàng Thị Thu Thảo, Trương Thị Nhung, Nguyễn Thị Thu Hà

Abstract PDF

Tin tiêu điểm